Nieuwbouwwijk de Triangel.
Nieuwbouwwijk de Triangel. Foto: pr

Schwiebbe (CDA): ‘Tekort aan sociale woningen groeit’

Algemeen 412 keer gelezen

Waddinxveen – CDA-raadslid Frans Schwiebbe vreest dat het tekort aan sociale woningen in Waddinxveen snel zal toenemen. Hij sprak tijdens de digitale commissievergadering op woensdag 13 mei de verwachting uit dat de vraag toeneemt als gevolg van de economische effecten van de coronacrisis.

Door Erik van Leeuwen

Volgens het raadslid zullen in de nabije toekomst inwoners van Waddinxveen te maken krijgen met een ‘inkomensterugval’. “De coronacrisis zal naaldloos overgaan in een economische crisis. En daardoor wordt een koopwoning voor nog meer mensen onbereikbaar. Je zal moeten bouwen naar behoeften.”

Schwiebbe vecht al sinds zijn aantreden als raadslid in 2016 voor meer sociale woningen in Triangel. Regelmatig stelt hij vragen over het beperkte marktaandeel ‘sociaal’ in de wijk. Ook woensdag tijdens de raadscommissie, waarin deelplan zes van de wijk Triangel werd besproken (totaal 630 woningen), vroeg hij er aandacht voor. “In de woonvisie hebben we met elkaar dertig procent afgesproken (voor heel Waddinxveen, red). Daar blijf ik op hameren.”

In Triangel wordt 7,5 procent sociale huurwoningen gebouwd en 12,5 procent koop/startwoningen voor mensen met een smalle beurs. Dat vindt het CDA, maar ook de PCW karig. Volgens het college zijn die percentages afgesproken bij de start van de bouw van Triangel. Schwiebbe vroeg het college of daarin de raad destijds is ‘meegenomen’. “Als dat zo is, houd ik me voortaan koest.” Hij bracht daar wel een nuance bij aan. “Alleen voor Triangel.”

Vorig jaar maakte het college nog bekend dat er extra sociale huurwoningen gebouwd gaan worden in Triangel. Het gaat om 75 stuks. Daarmee stijgt het aandeel sociaal naar tien procent. Het college zegt dat de ontwikkeling van Triangel in volle vaart doorgaat. Er zijn geen aanwijzingen dat de verkoop stagneert. Projecten hebben ook weinig hinder van de stikstof- en PFAS-problematiek. Zandwinning vindt in het gebied plaats, waardoor er niet of nauwelijks grond verplaatst hoeft te worden.