Protest in Waddinxveen tegen bmc's.
Protest in Waddinxveen tegen bmc's. Foto: archief Hart van Holland

Verbod op kleinere bmc's in Waddinxveen

Algemeen Biomassacentrales

Waddinxveen – Waddinxveen gooit de deur dicht voor kleinere biomassacentrales (bmc’s) in de gemeente. De gemeenteraad heeft hiervoor een motie aangenomen bij de raadsvergadering op 19 februari. De motie zal door het college worden geïntegreerd in het zogeheten paraplu-bestemmingsplan met betrekking tot dit onderwerp.

Door Erik van Leeuwen

Eerder nam de gemeenteraad al het besluit dat in Waddinxveen in de toekomst geen plaats meer is voor biomassacentrales boven de 1 megawatt. Met het aannemen van de motie om voortaan ook kleinere installaties (tussen de 130 kilowatt en 1 megawatt) te weren wordt toegewerkt naar een definitief besluit.

Wethouder Gezina Atzema sprak van een ‘historische’ avond. Waddinxveen is één van de eerste gemeenten in Nederland die nieuwe biomassacentrales verbiedt. 

“Hiermee geven wij uiting aan de gevoelens die leven in de Waddinxveense samenleving”, zei D66-fractievoorzitter Albert Grooten. “De protesten hebben zin gehad. De raad heeft daardoor nóg scherper gekeken naar de luchtkwaliteit.”

Voor de drie grote biomassacentrales (waartegen vooral werd geprotesteerd, red.) is al een vergunning afgegeven. Die komen er, tenzij de initiatiefnemers besluiten af te zien van de bouw. Maar bij die drie blijft het dus. De uitkomsten van het luchtkwaliteitsonderzoek overtuigde de raad om actie te ondernemen. Uit die resultaten bleek namelijk dat de vervuiling van installaties van 130 kilowatt tot 1 megawatt nog groter is dan bij de grote bmc’s.

Een aantal partijen wilde nog verder gaan door het stoken van hout te verbieden, maar men kwam uiteindelijk tot de conclusie dat dat niet haalbaar is. “Dat is niet uitvoerbaar, omdat we niet weten hoeveel installaties er in Waddinxveen zijn”, zei Andrea Bakhuizen (VVD), die het bovendien ‘betuttelend’ vond om bij particulieren installaties zoals open haarden en houtkachels te verbieden. 

“We gaan tot de voordeur en niet verder”, zei Art-Jo Wittenberg (D66), die ook begreep dat een totaalverbod onrealistisch zou zijn. “We willen de inwoners niet in hun privacy aantasten”, vulde Halvard Jan Hettema (PvdA/GroenLinks) aan. De raad vindt wel dat de gemeente zich moet inspannen om inwoners meer bewust te maken van de vervuiling die open haarden en dergelijke met zich meebrengen. “Er moet een goede bewustwordingscampagne komen”, aldus Lambert den Dekker (PCW).

Atzema zag ook wel iets in een motie van de VVD om meer in te zetten op waterstof als nieuwe energiebron. De VVD was tevens van mening dat er ook een alternatief moet komen voor het uitsluiten van biogas. Met haar duiding van de motie dat het college de ontwikkelingen rond waterstof nauwgezet gaat volgen, trok de wethouder de gehele raad over de streep.