Logo hartvanwaddinxveen.nl
Bij De Overkant zijn loodconcentraties van 60 tot 160 milligram per kilo grond aangetroffen. (Foto: HvH archief. Tekst: Myriam Dijck)
Bij De Overkant zijn loodconcentraties van 60 tot 160 milligram per kilo grond aangetroffen. (Foto: HvH archief. Tekst: Myriam Dijck)

Speelplaats Kromme Esse licht vervuild met lood

  •   keer gelezen

Waddinxveen – Uit onderzoek in opdracht van de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) is gebleken dat de grond van speeltuin De Overkant aan de Kromme Esse licht vervuild is met lood.

Marinka Koster van speeltuinvereniging De Overkant zegt dat acute maatregelen niet nodig zijn. Ze citeert uit een brief van de gemeente. "De vervuiling bij de Kromme Esse is maar gering: gemiddeld 101 milligram lood per kilo grond. De grens van wat door de provincie als schoon wordt bestempeld, is 100 milligram. Strikt genomen zouden daarmee maatregelen getroffen moeten worden. Vanwege deze zeer geringe overschrijding zijn acute maatregelen niet noodzakelijk."

Kinderen kunnen volgens het onderzoeksrapport van ODMH via hand-mondcontact looddeeltjes binnen krijgen door vervuilde grond. Volgens de GGD is er bij loodconcentraties tussen de 100 en 390 milligram per kilogram grond voor kinderen 'een beperkt risico op aantasting van het leervermogen' ofwel een mogelijk IQ-verlies van 1 tot 3 punten. Kinderen tot 6 jaar zijn het meest gevoelig.

Koster zegt dat volgend voorjaar groot onderhoud wordt gepleegd. Daarbij wordt, op advies van de gemeente, een schone grondlaag aangebracht om contact met lood in de bodem te minimaliseren. Zandbakken zijn niet onderzocht, er wordt van uitgegaan dat hier altijd schoon zand in zit.

In het onderzoek zijn ook twee andere speelplaatsen bemonsterd: de speeltuin tussen Walsmolen en Windmolen en rondom kinderdagverblijf de Boemel (Beukenhof 5). Deze hadden een veilig gemiddeld loodgehalte van respectievelijk 21 en 40 milligram per kilogram grond. Bij deze concentraties is er geen meetbaar risico op de ontwikkeling van kinderen, en het nemen van maatregelen is dan ook niet nodig.

Aanleiding voor het onderzoek is dat op verschillende plekken in de regio Midden Holland loodvervuiling in de bodem voorkomt. Dit komt door huishoudelijk en industrieel gebruik door de eeuwen heen. In met name stedelijke gebieden en landelijke woonkernen met een lange gebruikshistorie komt een verhoogd gehalte aan lood voor in de bodem.

De resultaten van het rapport waren bij de gemeente in april al bekend, maar het onderzoek is door de ODMH pas in november vrijgegeven vanwege benodigde 'bestuurlijke en ambtelijke afstemming'.

Meer berichten