Logo hartvanwaddinxveen.nl
Archieffoto Hart van Holland
Archieffoto Hart van Holland
Stikstof

Snel een oplossing voor stikstofprobleem, maar zorgvuldigheid voorop

  •   100 keer gelezen

Regio - Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland willen snel toewerken naar een oplossing voor de stikstofproblematiek, maar die oplossing moet wel zorgvuldig tot stand komen en juridisch houdbaar zijn. Ook moet het in overleg met de diverse gebieden en sectoren tot stand komen. Dat gaf gedeputeerde Jeannette Baljeu (stikstof) aan tijdens het debat met Provinciale Staten op woensdag 6 november.

Provinciale Staten kwamen in een extra vergadering bijeen om over de stikstofproblematiek te praten. Veertien vertegenwoordigers van landbouw- en natuurorganisaties maakten gebruik van de mogelijkheid om in te spreken en de Statenleden hun standpunten mee te geven. Ook waren tientallen boeren naar Den Haag gekomen om duidelijk te maken dat een snelle oplossing voor het stikstofprobleem nodig is. Zij konden de vergadering volgen via schermen op het binnenplein van het provinciehuis.

In Zuid-Holland concentreren de problemen met stikstof zich rond 13 van de 21 Europees beschermde natuurgebieden, de zogenoemde Natura-2000-gebieden waar onder de Nieuwkoopse Plassen. In die gebieden moet de provincie dus met betrokken partijen aan de slag om te werken aan een oplossing. De eerste stap is onlangs genomen, door een beleidsregel in te stellen om de vergunningverlening weer op gang te brengen. Hiervoor was tijdens het Statendebat brede steun. Gedeputeerde Baljeu: "We zijn nu ook gestart met gebiedsanalyses. Per gebied kijken we naar de mogelijkheden om de stikstofdepositie terug te brengen. Dat moet snel, maar vooral zorgvuldig."

Meer berichten