Logo hartvanwaddinxveen.nl
Leden van het Historisch Genootschap maakten een tour langs een aantal vertelbanken.
Leden van het Historisch Genootschap maakten een tour langs een aantal vertelbanken.

Verleden is te goed verborgen

  •   228 keer gelezen

Waddinxveen- In Waddinxveen is weinig belangstelling voor het verleden. Vrijdag 11 oktober gingen leden van het Historisch Genootschap daarom met politici langs zeven van de tien vertelbanken en vertelden vol passie verhalen uit het verre en recentere verleden.

Door Annette van den Berg

Het Historisch Genootschap vindt dat de politiek en inwoners van Waddinxveen meer oog moeten krijgen voor het verleden. Vooral in de jaren zestig van de vorige eeuw zijn veel sporen van het verleden uitgewist door nieuwbouw. Het opbouwen van een collectie aan historisch materiaal lukt nog wel, maar het laten zien is lastig. "We missen een eigen stekkie", zei Leen de Jong, voorzitter van het genootschap. "We zijn blij met de ruimte bij Bakker en Van Uden, maar daar kunnen we geen bezoek ontvangen". Om de plaatselijke geschiedenis toch onder de aandacht te brengen, heeft het Historisch Genootschap al jaren geleden het initiatief genomen om zogenoemde vertelbanken te plaatsen in Waddinxveen; banken met daarnaast een fotopaneel waarop dezelfde plek in het verleden staat afgebeeld.

Kees Verlooij kan bij elke vertelbank een eindeloze hoeveelheid feiten en anekdotes vertellen. Bij de hefbrug wees hij de politici erop dat Waddinxveen tot 1870 bestond uit verschillende kernen die nauwelijks iets met elkaar te maken hadden. "Het verklaart", volgens Verlooij, "waarom er ook nu geen echt centrum is. Wie ten zuiden van de hefbrug woonde, kon in vroeger tijden niet berecht worden aan de noordkant van de brug, daar moest de Baljuw van Leiden aan te pas komen." Jan Versluis vertelt verder: "Niet eens zo lang geleden kwamen bewoners van het dorp nooit bij de brug heb ik gehoord van een dorpsgenoot op leeftijd. Bij de brug woonde de elite en in zuid zat het geld. Daar woonde bijvoorbeeld ook Kors van de Torren, alias Gouden Tor, die zijn kapitaal verdiende met turf, houtzagerij en grondhandel. Het was een invloedrijk man: wethouder, kerkvoogd van de Brugkerk en goed voor de helft van de gemeentelijke belastingen. Na zijn dood schonk hij zijn woonhuis aan de gemeente, het deed lange tijd dienst als gemeentehuis." Het huis van Van de Torren is goed bewaard gebleven, dat is niet het geval met het voormalige rechthuis en de herberg op de hoek Kerkweg-West en Dorpstraat. Het verwaarloosde gebouw met kapsalon is de plaatselijke historici een doorn in het oog. "Historisch is het zo'n belangrijk gebouw. Jammer dat zo'n gebouw zo slecht onderhouden wordt", vinden ze. En dan ligt het vertelbankje in deze hoek ook nog eens een beetje verborgen waardoor het niet makkelijk is te vinden.

Meer berichten