Logo hartvanwaddinxveen.nl
De Middelburgseweg. (foto: archief HvH/tekst: Myriam Dijck)
De Middelburgseweg. (foto: archief HvH/tekst: Myriam Dijck)

Opwaardering Middelburgseweg ook door raad afgeschoten

  •   239 keer gelezen

Waddinxveen – De gemeenteraad van Waddinxveen wil zo snel mogelijk het voorstel om van de Middelburgseweg een provinciale rondweg te maken van tafel vegen. Dat bleek uit een gezamenlijke motie van de partijen Weerbaar Waddinxveen, D66, PvdA/GroenLinks, PCW en CDA.

De verkeersmaatregel, waarvan twee versies bestaan onder de noemer 'W15' en 'W19', is onderdeel van het regionale verkeersplan Beter Bereikbaar Gouwe, aangestuurd door de provincie Zuid-Holland. Hierin wordt voorgesteld om (delen van) de Middelburgseweg op te waarderen naar een rondweg en het invoeren van een nieuwe maximumsnelheid van 80 kilometer per uur. Helma Schippers van WeWa tijdens de raadsvergadering van woensdag 9 oktober: "Overwegende dat in dit gebied een 80- kilometerperuurweg niet wenselijk is en er geen draagvlak voor is, verzoeken we het college om de maatregelen W15 en W19 zo snel mogelijk van tafel te vegen." Andrea Bakhuizen zei namens de VVD dat de partij ook de motie steunt, maar in plaats van 'zo snel mogelijk' de maatregel van tafel te vegen, wilde ze liever dat de ingezette procedure van de provincie wordt gevolgd. Het Beter Bereikbaar Gouweplan behelst 26 verkeersmaatregelen die ter inzage liggen. Hierover wordt in 2020 een besluit genomen. Mark Rotteveel van het Bewonerscollectief Middelburgseweg was erg blij met alle ontwikkelingen. Twee weken geleden hield hij nog een betoog tijdens een thema-avond waarin hij duidelijk maakte waarom hij, samen met 150 andere bewoners, de aangekondigde maatregel 'totaal onaanvaardbaar' vindt. "We zijn vooral blij dat wij de kans hebben gekregen om onze zorgen kenbaar te maken. Het is goed om te zien dat de gemeente Waddinxveen in het openbaar dit standpunt durft in te nemen." Inmiddels heeft Rotteveel samen met zeven andere belangengroepen uit Boskoop en omgeving een brief geschreven waarin zij zelf een aantal verkeersmaatregelen voorstellen zoals het doortrekken van de parallelstructuur langs de A12 van Zoetermeer tot Woerden, een nieuwe noord-zuidverbinding tussen Boskoop en Alphen en herinrichting van de Middelburgseweg naar een fietsstraat.

Meer berichten