Remkes zet vraagtekens bij de handhaving van uitstooteisen bij kleine biomassacentrales. (foto: HoST)
Remkes zet vraagtekens bij de handhaving van uitstooteisen bij kleine biomassacentrales. (foto: HoST)

Commissie Remkes kritisch over biomassaverbranding

Algemeen Biomassacentrales Stikstof

De Haag/Waddinxveen - Het is onduidelijk of kleine biomassacentrales zich aan dezelfde, strenge uitstooteisen houden als grote energiecentrales. Dat schrijft de commissie Remkes in 'Niet alles kan'.

Volgens dit rapport slaat de stikstofuitstoot van kleine centrales vooral plaatselijk neer. Daarnaast vindt de commissie dat subsidie voor het bijstoken op biomassa in (grote) energiecentrales moet worden heroverwogen.

De regering vroeg Remkes om advies over een nieuw stikstofbeleid nadat het Programma Aanpak Stikstof in mei werd afgekeurd door de Raad van State. De gevolgen van deze uitspraak voor Waddinxveen zijn nog onduidelijk.

De lokale CDA-afdeling stelde er vragen over aan het college van burgemeester en wethouders. Volgens de gemeente worden de projecten die een vergunning hebben of al in uitvoering zijn, waaronder de biomassacentrales, de Vredenburglaan en de woningbouw in de Triangel '(nog) niet geraakt'.

Over het verlenen van een omgevingsvergunning voor stikstof gaat de Omgevingsdienst Haaglanden. Voor één van de biomassacentrales (Wayland) is deze nog niet rond. Voorlopig neemt de omgevingsdienst geen besluiten in afwachting van een nieuw, landelijk stikstofbeleid.