Gedeputeerde Berend Potjer (vierde van links) bleek weinig te weten van de problematiek rondom de biomassacentrales in Waddinxveen. (archief foto)
Gedeputeerde Berend Potjer (vierde van links) bleek weinig te weten van de problematiek rondom de biomassacentrales in Waddinxveen. (archief foto)

Geen resultaat voor lobby anti-biomassacentralegroep

Algemeen Biomassacentrales 305 keer gelezen

Den Haag – Het bezoek van de actiegroep Geen Biomassacentrale Waddinxveen aan Provinciale Staten op vrijdag 27 september heeft weinig opgeleverd. Dat schrijft Sandra Plantenga, aanvoerder van de actiegroep, die teleurgesteld was over de gebrekkige kennis van zaken bij de gedeputeerden.

Bert Kool sprak als vertegenwoordiger van de actiegroep onder anderen met gedeputeerde Berend Potjer (GroenLinks) die energie en natuur in zijn portefeuille heeft. Plantenga: "Hij was in het bedrijfsleven specialist windmolens maar was niet goed genoeg op de hoogte over biomassaverbranding. Hij is nog kort in functie, maar hij wist niets over de problemen die spelen met de biomassacentrales in Waddinxveen."

In het coalitieakkoord schrijft de provincie overigens dat 'biomassacentrales niet de voorkeur hebben'. Volgens Plantenga heeft de provincie in elk geval de intentie om biomassaverbranding in 'een ander perspectief te plaatsen' in vergelijking met het vorige college.