(foto: Wikimedia Images)
(foto: Wikimedia Images)

Plannen voor bouw biomassacentrale Zesde Tochtweg in de ijskast gezet

Algemeen Biomassacentrales Stikstof

Waddinxveen - De bouwplannen van de biomassacentrale van Beijerinck aan de Zesde Tochtweg zijn op de lange baan geschoven. Dat blijkt uit een brief van de omgevingsdienst.

Stikstofactivist Johan Vollenbroek had een handhavingsverzoek ingediend vanwege het ontbreken van milieuvergunningen. Hoewel dit verzoek werd afgewezen is Sandra Plantenga van Geen BMC Waddinxveen blij met de ontwikkelingen. "Het is wat ons betreft heel positief nieuws. Oké, het handhavingsverzoek is afgewezen, omdat er nog niets te handhaven valt, maar de status is van 'onherroepelijk' naar 'uitstel van bouw' gegaan", schreef Plantenga. "Nu maar hopen dat na uitstel, afstel volgt."

Beijerinck was van plan om in september met de bouw te beginnen. Vollenbroek wilde dit blokkeren omdat Beijerinck geen vergunning had binnen de Wet Natuurbescherming (WnB). Toezichthouder Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) wees dit verzoek af, maar benadrukte wel dat de vergunning opnieuw moet worden getoetst. De OZHZ: "Uit onderzoek blijkt dat werkzaamheden voor de bouw van de centrale tot op heden niet zijn gestart. Desgevraagd heeft de exploitant schriftelijk aangegeven dat de start van de bouwwerkzaamheden voor de centrale tijdelijk is uitgesteld als gevolg van de discussie over de stikstofproblematiek. De planning is nog steeds dat eind 2020 de centrale in bedrijf gaat."

Voor projecten waarbij stikstof vrijkomt moet een WnB-vergunning worden aangevraagd. Binnen het Programma Aanpak Stikstof was er een vrijstellingsregeling voor activiteiten met uitstoot onder bepaalde drempelwaarden. De biomassacentrale van Beijerinck viel binnen deze vrijstelling en daarom voldeed het maken van een melding. Het stikstofbeleid werd echter in mei door de Raad van State afgekeurd. De regering werkt momenteel aan een nieuw stikstofbeleid. De drempelwaarden voor vrijstelling zullen daarin opnieuw worden vastgesteld.
Wayland Energy, initiatiefnemer van de naastgelegen biomassacentrale, was ook van plan om in september met de bouw te beginnen. Hiervoor zijn geen aanstalten gemaakt omdat er nog een rechtszaak loopt. Voor de centrale van Wagro aan de Tweede Bloksweg zijn nog geen concrete bouwplannen.