Logo hartvanwaddinxveen.nl
Het Gouweplein. (foto: Anne Metzelaar)
Het Gouweplein. (foto: Anne Metzelaar) (Foto: )

Raad verruimt winkelvisie door uitbreiding toe te staan

  •   keer gelezen

Waddinxveen – Het heeft even geduurd, maar de gemeenteraad heeft woensdag 18 september eindelijk 'ja' gezegd tegen de nieuwe detailhandelsstructuurvisie. De visie werd nog wel aangepast.

Door Erik van Leeuwen

De winkelvisie kreeg tijdens de gemeenteraad steun van alle fracties, maar niet op alle punten. D66 en PvdA/GroenLinks stemden weliswaar vóór, maar onder voorbehoud. Beide fracties waren het niet eens met de aanpassing die door de andere fracties in de raad werd geforceerd. Die willen ondernemers, die uitbreidingswensen hebben, tegemoet komen. Onder bepaalde voorwaarden is uitbreiding straks toch mogelijk. Juliëtte Brandenburg van D66 begreep daar niets van. "De oorspronkelijke visie was goed, ook het Ondernemers Platform kon zich er in vinden. Waarom dan weer een deurtje openzetten?", vroeg zij zich hardop af. "Er ligt nu een uitgebalanceerde visie en volgens mij vinden wij dat allemaal", verwoordde PCW-woordvoerder Albert Kerssies. "Een hoofdstructuur – het Gouweplein – met twee nevencentra. En ruimte voor een paar kleinere, wijkgerichte centra. Prima." De partijen waren het erover eens dat uitbreiding van het aantal vierkante winkelmeters op zich niet wenselijk is. "Er is al genoeg leegstand op het Gouweplein", stelde Kerssies. Maar om bestaande ondernemers toch niet in de weg te zitten en de kans te bieden om uit te breiden, werd door een aantal fracties voorgesteld om dit onder specifieke voorwaarden toe te laten. "Het wordt maatwerk", reageerde wethouder Gezina Atzema (VVD). "Ik zie deze visie als een richtinggevend document. We zullen uitbreidingsverzoeken naar de geest van de visie behandelen." Er was de afgelopen tijd veel te doen om het winkelcentrum aan De Luifelbaan, dat 'afgeschreven' werd. Wellicht door het geluid dat de winkeliers van het winkelcentrum lieten horen, was de toon van de raad en het college nu een stuk milder. Brandenburg riep vastgoedeigenaar Metterwoon op om 'snel in beweging te komen'. "Deze visie geeft ook de mogelijkheid aan de eigenaar om na te denken over het voortbestaan of transformatie."

Meer berichten