Afbeelding
Een bestaande biomassacentrale in Eindhoven, ter illustratie. (tekst en foto: Myriam Dijck)

Biomassacentrales niet de voorkeur van nieuw provinciebestuur

Algemeen Biomassacentrales

Den Haag - De provincie Zuid-Holland is niet voor het stimuleren van biomassacentrales. Dit staat in het nieuwe coalitieakkoord dat dinsdag 20 augustus in Den Haag werd gepresenteerd.

Bij het tekstgedeelte over 'schone energie voor iedereen' schrijft de provincie dat ze zich wil inzetten voor alternatieve, CO2-neutrale manieren van energieproductie. "Wij stimuleren innovaties die bijdragen aan CO2-vrije elektriciteit. Naast wind en zon denken wij hierbij onder andere aan ultradiepe geothermie, waterstof en getijden-energie en andere innovatieve vormen en slimme vraag-aanbodmogelijkheden. Biomassacentrales hebben niet onze voorkeur."

Overheidsbijdragen voor biomassacentrales worden via het Rijk geregeld via SDE-subsidies. Hoe de provincie haar voorgenomen beleid rondom biomassacentrales handen en voeten gaat geven, moet blijken uit de plannen van de nieuwe gedeputeerden die op 4 september worden geïnstalleerd. Berend Potjer van GroenLinks neemt de komende vier jaar de portefeuille energie voor zijn rekening.

In het coalitieakkoord staat ook dat 'energieopwekking uit windmolens op land ook niet de voorkeur heeft'. Behalve als er 'lokaal draagvlak is, de windmolens worden opgesteld in één lijn langs infrastructuur en grote open wateren, het niet gaat om plaatsing in het Groene Hart, Hoeksche Waard, Midden-Delfland of natuurgebieden en omwonenden ook kunnen profiteren van de opbrengsten van de windmolens'.