Logo hartvanwaddinxveen.nl

Nieuw provinciebestuur voorgesteld

  •   75 keer gelezen

Regio - De nieuwe coalitie van VVD, ChristenUnie/SGP, GroenLinks, PvdA en CDA wil de provincie Zuid-Holland in de komende vier jaar 'elke dag beter maken'. Zo meldt de provincie op haar website. Dinsdagochtend 20 augustus werd het nieuwe college van Gedeputeerde Staten gepresenteerd en de visie voor de komende jaren.

Samen met inwoners en derden wil het dagelijkse bestuur van de provincie gaan voor een optimale bereikbaarheid, schone energie voor iedereen en versterking van natuur, steden en dorpen. Voor alle nieuwe plannen wil de coalitie 160 miljoen euro extra uittrekken.

Het aantal inwoners in Zuid-Holland zal naar verwachting blijven groeien. Daarom moet het sneller bouwen van betaalbare en energieneutrale woningen worden gestimuleerd, meent de coalitie. Ook bereikbaarheid speelt hierbij een grote rol. Per regio worden hierover afspraken gemaakt, beloven Gedeputeerde Staten. Samen met partners zet de coalitie tevens in op meer mogelijkheden voor recreatie, betere fietspaden en wandelpaden. De coalitie gaat onderzoeken hoe bijvoorbeeld landgoederen en trekvaarten een rol kunnen spelen bij het verbinden van steden, dorpen en landschappen. De coalitie zegt experimenten op het gebied van een beter klimaat ook aan te moedigen. Gedacht wordt aan aardwarmte, restwarmte en waterstof.

Portefeuilleverdeling
Het dagelijks bestuur van de provincie; Gedeputeerde Staten, zal gevormd gaan worden door Floor Vermeulen (VVD) die onder andere weer zal gaan over verkeer en vervoer, Jeannette Baljeu (VVD) voor financiën, Willy de Zoete (CU-SGP) die onder andere cultuur en luchtvaart in haar portefeuille heeft, Berend Potjer (GroenLinks) voor energie en natuur, Anne Koning (PvdA) voor zaken op het gebied van wonen en ruimtelijke ordening en Adri Bom-Lemstra (CDA) voor landbouw. Nu zijn het officieel nog kandidaat-gedeputeerden, begin september worden ze geïnstalleerd.

Meer berichten