Logo hartvanwaddinxveen.nl

Misplaatste 'smiley' bij De Kroon

  •   299 keer gelezen

Waddinxveen – VVD'er Ellen van Helden heeft vragen gesteld over een 'lachende smiley' die in de jaarstukken van 2018 staat met betrekking tot Cultuurhuys de Kroon. Ze wil van het college van burgemeester en wethouders weten hoe dit zich verhoudt tot de huidige stand van zaken waaruit blijkt dat de samenwerking van vaste gebruikers van De Kroon nog steeds moeizaam verloopt.

In de jaarstukken gebruikt gemeente Waddinxveen emoticons als indicatie van het verloop van zaken. De smiley naast de doelstelling om de visie en missie van De Kroon te herijken geeft aan dit (voor) op schema zou moeten liggen.
Het jaarverslag van 2018 van De Kroon schetst een minder vrolijk beeld, het cultuurhuys heeft namelijk een financieel tekort. Het blijft in de rode cijfers steken omdat er door ruimtegebrek en onevenredig verdeelde kosten niet kan worden geïnvesteerd, en dus blijven de benodigde inkomsten ook achterwege.
Sinds de opening in 2016 stelt de gemeente rond de 50.000 euro aan subsidie beschikbaar, en bouwt dit jaarlijks af. Dit jaar heeft de Stichting Cultuurhuys de Kroon echter om aanvullende subsidie gevraagd.
In haar brief aan het college vraagt Van Helden om uitleg over de situatie. Daarnaast oppert ze om de financiële problemen op te lossen door het verkopen van de parkeerplekken. "Stichting de Kroon betaalt hier al jaren huur voor maar kan dit niet doorbelasten omdat hier amper interesse voor is. Als dit probleem zou worden opgelost komt er een flink bedrag vrij waarmee de stichting erg geholpen zou kunnen zijn."

Meer berichten