Afbeelding
De resultaten van het onderzoek komen, zoals het nu lijkt, bijna een half jaar later uit dan verwacht. (foto: pr)

Luchtkwaliteitsonderzoek laat nog lang op zich wachten

Algemeen Biomassacentrales

Waddinxveen - De resultaten van het luchtkwaliteitsonderzoek van ingenieursbureau Tauw zijn op z'n vroegst in oktober te verwachten. Tijdens de presentatie van het onderzoek in de raad in februari was de verwachting nog dat het binnen drie maanden zou zijn afgerond.

"Door de gewenste zorgvuldigheid, afstemming met de koplopersgroep en de uniekheid van dit onderzoek duurt het voorwerk van het onderzoek wat langer dan in eerste instantie gedacht", schrijft Muriël van As, communicatieadviseur bij gemeente Waddinxveen.

Het rekenkundige onderzoek moet inzicht geven in de luchtkwaliteit 'nu en in de toekomst' (2030) op basis van fijnstof-, stikstofoxiden- (NOx) en roetuitstoot. Daarbij worden via modellen en aannames de verwachte effecten van de drie geplande biomassacentrales in kaart gebracht samen met het wegverkeer, industrie, veehouderijen, tuinbouwbedrijven en huishoudens.
Van As: "De koplopersgroep heeft meegedacht met de concept-onderzoeksopzet, dat is superfijn en heel constructief. Er is nog nooit zo'n onderzoek met zo'n specifieke vraag gedaan. Het is natuurlijk allemaal maatwerk."
Of de kosten voor het onderzoek (40.000 euro) ook hoger uitkomen vanwege de vertraging, kon de gemeente nog niet zeggen.