Logo hartvanwaddinxveen.nl
Gefotografeerd vanaf Be Fair.
Gefotografeerd vanaf Be Fair.

Suyt II volop in ontwikkeling op papier van de ontwerper

  •   198 keer gelezen

Waddinxveen – 't Suyt II wordt een groene en duurzame wijk met 120 woningen. Donderdagavond 4 juli toonde stedenbouwkundig bureau Plein06 de eerste globale plannen aan omwonenden. In het najaar neemt de gemeente een besluit over de invulling van de wijk tussen sportcomplex Be Fair, Onderweg en de toekomstige Bentwoudlaan. De bouw zal in 2021 starten.

Door Annette van den Berg

Een zorg voor omwonenden is de ontsluiting van 't Suyt II. Auto's komen nu vanuit twee richtingen vanaf de Plasweg. Na de komst van de Bentwoudlaan wordt de doorgang van de Plasweg richting de A12 afgesloten. Dat betekent dat alle verkeer via de Plasweg en Florijnlaan zal rijden. Niet alleen bewoners, maar ook een rouwstoet vanuit het hospice of de voetbalteams die een uitwedstrijd bij Be Fair spelen. Daar is de infrastructuur in en om de wijk niet op berekend. Of de wijk mogelijk nog een uitgang via de Onderweg zal krijgen, is niet bekend.

Ook is niet duidelijk of een park gerealiseerd kan worden aan de kant van de Onderweg. Dat is een wens die geuit werd tijdens een eerdere bewonersavond. De strook kan niet bebouwd worden vanwege geluidshinder en dergelijke. De grond is bestemd voor agrarisch gebruik, maar zou ook een groenstrook of een park kunnen worden. Groen kost geld voor aanleg en onderhoud. Om dat te financieren moeten mogelijk meer huizen gebouwd worden. Het is de bedoeling dat na de zomermaanden een ambtelijk advies wordt uitgebracht met de financiële consequenties van de verschillende opties voor extra groen. In het najaar kan de gemeenteraad dan een principebesluit nemen over de voorgelegde mogelijkheden.

Meer berichten