Logo hartvanwaddinxveen.nl
De Brugweg. (foto en tekst: Noelia Romero Cabrera)
De Brugweg. (foto en tekst: Noelia Romero Cabrera)

Bewoners zien problemen Brugweg nog niet opgelost

  •   245 keer gelezen

Waddinxveen - Wethouder Schippers stelde donderdag bij een bewonersbijeenkomst over de Brugweg voor om wellicht een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur in te voeren. De bewoners reageerden gereserveerd.

Vincent is een van de fietsers die dagelijks over de Brugweg rijdt. "Vooral 's middags als ik thuiskom is het spannend. Ik moet altijd uitkijken dat ik niet in de sloot beland als het zo druk is. Sommige mensen denken dat het hier een racebaan is. Die verlaging naar 30 kilometer zou wel helpen, als je een paar keer een fuikje neerzet en gaat flitsen. Pas dan weten mensen dat ze niet te hard mogen rijden." Het verlagen van de snelheid is niet direct een oplossing tegen de hoeveelheid verkeer. In 2014 zouden er volgens onderzoek zo'n 2700 voertuigen per dag over de Brugweg rijden, waarvan ongeveer tachtig zware vrachtwagens. Anneke en Jaap de Gijt wonen al 42 jaar aan de Brugweg. Volgens het stel is het voorstel van de wethouder geen oplossing. "In al die jaren is de verkeerssituatie alleen maar verslechterd." Jaap mist vooral de visie in het verhaal van de gemeente. Het echtpaar heeft in de afgelopen jaren telkens weer nieuwe plannen en ideeën aangehoord. In de tussentijd is de sloot nog steeds niet gedempt, is de weg nog niet verbreed en zijn er geen verkeersdrempels of flitspalen geplaatst. Wel zijn er wegversmallingen gerealiseerd en stroken gemaakt om elkaar te passeren. "Daardoor verdwenen parkeerplaatsen en staan de vrachtwagens nu voor de huizen met draaiende motors te wachten". Echtpaar De Gijt adviseert: "Leg een nieuwe rondweg aan, zodat de Brugweg niet de enige ontsluitingsweg is." Uit de presentatie van de wethouder blijkt dat er verschillende opties zouden zijn: een noordwestelijk tracé met nieuwe omlegging buiten Reeuwijk Dorp en eventueel eenrichtingsverkeer, een noordelijke ontsluiting met een nieuwe weg naar de Tempeldijk of een zuidoostelijke ontsluiting met een nieuwe weg tussen rondweg Reeuwijk-Brug en de Reewal. Hoeveel effect dit zou hebben op de hoeveelheid verkeer op de Brugweg is echter niet duidelijk. De bewoners hebben inmiddels het bewonerscomité nieuw leven ingeblazen en volgen alles op voet.

Meer berichten