Logo hartvanwaddinxveen.nl
Gemaal Verdoold in Gouderak. (foto: Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard)

Water op peil ondanks warmte

  •   117 keer gelezen

Regio - Het Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard gaat de zomer met vertrouwen tegemoet. Ondanks de soms tropische temperaturen van de afgelopen weken staat de watervoorziening er goed voor in de regio.

"De afvoer van de Rijn is nu nog fors, dus we hebben veel zoetwater ter beschikking", zegt Gelske van Beusekom, senior beleidsadviseur bij het waterschap. "We hebben de Zevenhuizerplas, die in ons gebied ligt, al bijna opgevuld zodat we genoeg reserves hebben voor als het een langere periode minder regent." De ruime zoetwatervoorraad is vooral te danken aan de hevige regenval begin juni. Hierdoor ging die maand de boeken in als twee keer zo nat als gemiddeld.

Omdat de verwachting is dat het voorlopig nog wel even droog blijft, staat er binnenkort een dijkinspectie gepland voor de meest droogte gevoelige kades in dit gebied. De kades langs Ringvaart bij Moordrecht worden goed in de gaten gehouden, omdat de Ringvaart geldt als primaire aan- en afvoerroute van water in de regio. "De kades liggen ook hoger. Als die zouden doorbreken dan zou dat water uit die vaarten het gebied instromen en tot wateroverlast kunnen leiden", zegt Van Beusekom.

Sproeiverboden zijn hier niet aan de orde

De beleidsadviseur van het Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard legt uit: "Daarnaast zijn de kades gemaakt van materiaal dat van oudsher beschikbaar was in het gebied: veen en klei. Veen droogt uit, en daardoor kunnen ze inklinken of scheuren." Om dit tegen te gaan, heeft het waterschap veel van dit soort kades 'ingepakt' met een extra laagje grond. "Deze grond blijft gewoon liggen en werkt als een soort pleister. Hierdoor zijn ze minder gevoelig voor droogte. Extra sproeien van de kades, dat doen wij dus ook niet."

Door de ligging van Zuidplas (de laagste polder van Nederland met veel omringende waterwegen) heeft het waterschap veel mogelijkheden om het waterpeil te beïnvloeden. Hierdoor was het zelfs tijdens de extreme droogte vorig jaar (wat eens in de 90 jaar voorkomt) niet nodig om een sproeiverbod af te kondigen.

Bijzondere maatregelen bij droogte

Een van de maatregelen die toen voor het eerst met succes is ingezet was het onttrekken van water uit de Lek via het gemaal Verdoold. "Dat was een hele bijzondere maatregel. We pompten het zoete water vanuit de Lek versneld door de Krimpenerwaard heen. Hierdoor ontstond een zoetwaterbel in de Hollandsche IJssel die zowel de verzilting tegenging, als een zoetwatervoorraad creëerde waaruit we konden putten voor de omringende waterwegen", zegt Van Beusekom. "Wij zijn heel trots dat we samen met de omringende waterschappen het peil overal hebben kunnen handhaven. We hebben ook geen beregeningsverboden hoeven af te kondigen. Wat we wel hebben gedaan is bij sluizen de scheepvaart stremmen, waardoor de recreatievaart, en ook de beroepsvaart, wel wat hinder hebben ondervonden."

Voor het treffen van dit soort maatregelen houdt het waterschap de weersverwachtingen nauwlettend in de gaten. Voorspellingen over deze zomer kunnen ze nog niet doen, tot nu toe was 2019 iets natter dan gemiddeld. Wel adviseren ze huishoudens en tuinders om ook zelf buffers te creëren, bijvoorbeeld via een regenton of door meer groen in de tuin aan te leggen. "Planten werken als sponsjes en houden water goed vast", legt Van Beusekom uit. "Wat wij op grote schaal doen, dat adviseren we mensen om ook te doen op kleine schaal."

Ook het Hoogheemraadschap van Rijnland laat desgevraagd weten dat alles op peil is en dat het treffen van extra maatregelen nu niet nodig is. (Myriam Dijck)

Meer berichten