Afbeelding
De Raad van State is de hoogste rechtsinstantie in Nederland, beroep tegen de uitspraak is niet mogelijk. (foto: Rijksvastgoedbedrijf / Corne Bastiaansen)

Gevolgen afgekeurd stikstofbeleid voor bmc's ondervraagd

Algemeen Biomassacentrales Stikstof 693 keer gelezen

Vorige week deed het CDA de oproep om de bouw van de biomassacentrales in Waddinxveen stil te leggen vanwege het afgekeurde nationale stikstofbeleid.

Frans Schwiebbe vroeg in de gemeenteraadsvergadering van 12 juni naar de consequenties van de uitspraak van de Raad van State. Zij besloot eind mei dat het Nederlandse stikstofbeleid onterecht is gebruikt voor het afgeven van vergunningen voor activiteiten waarbij stikstof vrijkomt, waaronder biomassacentrales maar ook woningbouwprojecten, veehouderijen en wegenbouw. Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) gaat namelijk al uit van de positieve ontwikkelingen naar aanleiding van de maatregelen die daar instaan, en dat is in strijd met Europese wetgeving.

Bij het vaststellen van het bestemmingsplan van het Glasparelgebied in 2014, dat de bouw van biomassacentrales tot 15 megawatt mogelijk maakte, was de PAS nog niet in gebruik. In dit gebied zijn Beijerinck en Wayland van plan om twee centrales naast elkaar te bouwen (van elk 14,9 megawatt). Bij de vergunningaanvraag voor de biomassacentrale van Wagro aan de Tweede Bloksweg was de PAS wel van kracht.

Volgens het persbericht van de Raad van State heeft de uitspraak echter geen gevolgen voor vergunningen die al definitief zijn en die dus niet meer bij de rechter kunnen worden aangevochten. Die vergunningen blijven gewoon gelden.

Vooralsnog vroeg Schwiebbe aan wethouder Gezina Atzema om er "alles aan te doen om de bouw van de biomassacentrale tegen te houden". Atzema antwoordde dat ze op dit moment wil afwachten wat voor gevolgen de uitspraak van de Raad van State zal hebben. "Stilleggen van de bouw is nog niet aan de orde", zei Atzema. Half juli verwacht ze meer duidelijkheid. (Door Myriam Dijck)