Logo hartvanwaddinxveen.nl
Onderzoek

Radiostilte rond het bid, maar vijfde dorp in de maak

  •   keer gelezen

Zuidplas - Ruim vijftien maanden nadat de gemeenteraad van Zuidplas tot een bidbook kwam voor het middengebied van de Zuidplaspolder, is er eindelijk beweging in de ontwikkelingen. Een vijfde dorp is in de maak. Komende zomer moet er een concreet plan liggen.

Door Erik van Leeuwen

Aangezien de Zuidplaspolder één van de plekken is die ooit door de provincie Zuid-Holland is aangewezen als locatie om te bouwen, is het niet vreemd dat Zuidplas de regie heeft gepakt, door zelf een voorstel voor woningbouw op eigen grondgebied bij de provincie neer te leggen.

Steun van Rotterdam
Zuidplas weet zich in de strijd om de komst van een vijfde dorp gesteund door Rotterdam, Waddinxveen en Gouda. Vooral de steun van Rotterdam wordt gezien als essentieel, aangezien de Maasstad met veertig procent in de grondbank zit en daarmee een stevige vinger in de pap heeft. Eind vorig jaar stuurde het college van Rotterdam namens de gemeenteraad nog een brief die niets aan duidelijkheid te wensen overliet. Daarin gaf het aan de plannen van Zuidplas om negenduizend woningen te realiseren, waarvan vierduizend in het middengebied, te onderschrijven. "De gemeenteraad in Rotterdam wijst er met klem op dat de woningbouwproductie in de Zuidplaspolder spoedig moet worden opgepakt om mede te voorzien in de grote vraag naar woningen", maande het college Zuidplas.

Met middenhuur meer balans
Rotterdam heeft tot 2030 een woningbouwopgave van 42.000 woningen. Daarbij zet het gemeentebestuur in op woningen in het middensegment. "Dit college wil meer balans in de woningmarkt brengen en richt zich daarom vooral op de middenhuur en het hogere segment", zegt een woordvoerder van wethouder Bas Kurvers, die Bouwen en Wonen in zijn portefeuille heeft. "Rotterdam heeft een onevenredig grote voorraad woningen met een lage WOZ-waarde en sociale huurwoningen." In het Rotterdamse coalitieakkoord is vastgelegd dat er gestart wordt met de bouw van achttienduizend woningen met een verdeling van 20 procent sociaal, 30 procent middensegment, 30 procent hoger segment en 20 procent topsegment.

Minimaal dertig procent sociaal
Rotterdam heeft Zuidplas groen licht gegeven om de plannen voor de Zuidplaspolder verder uit te werken, maar stelt daar wel voorwaarden aan. Eén daarvan is dat minimaal 30 procent van de te ontwikkelen woningen dient te worden gerealiseerd in de categorie sociale woningbouw. De vrees van veel inwoners van Zuidplas dat het vijfde dorp door Rotterdam wordt gezien als een 'soort tweede Rotterdam-Zuid' is ongegrond,aangezien Rotterdam het van belang vindt dat er een woningbouwprogramma wordt gerealiseerd dat complementair is aan het Rotterdamse programma.
In de zomer van vorig jaar al verzocht Rotterdam Zuidplas uitdrukkelijk om op korte termijn duidelijkheid te geven over de scenario's en locaties waar ontwikkeld gaat worden. "Er dienen zo snel mogelijk door middel van rekenen en tekenen scenariokeuzes te worden ontwikkeld waarbij zowel de ruimtelijke kwaliteit, mobiliteit, duurzaamheid als de financiële consequenties in beeld worden gebracht", aldus het college van B en W van Rotterdam. Naast de druk op de woningmarkt speelt ook het risico van de mogelijke afwaardering van de gronden in de grondbank een belangrijke rol, bevestigt het Rotterdamse gemeentebestuur. In diezelfde brief wordt gesproken over een ontwikkelvisie in het eerste kwartaal van 2019.

Meer berichten