Logo hartvanwaddinxveen.nl
Voorrang op het zebrapad krijgen is niet altijd een vanzelfsprekendheid, gezien het aantal reacties van inwoners uit Waddinxveen over de Dreef. (tekst en foto: Nicole Lamers)
Voorrang op het zebrapad krijgen is niet altijd een vanzelfsprekendheid, gezien het aantal reacties van inwoners uit Waddinxveen over de Dreef. (tekst en foto: Nicole Lamers) (Foto: )

Actie 'Rent a cop' levert 200 reacties op

  •   261 keer gelezen

Waddinxveen/Zuidplas - De agenten van het politieteam Waddinxveen/Zuidplas, vier agenten van het regionale verkeershandhavingsteam en handhavers van de gemeenten Zuidplas en Waddinxveen (boa's) hadden het er donderdag 28 maart maar druk mee, maar ze hadden er zelf om gevraagd. Inwoners van Waddinxveen en Zuidplas waren via social media uitgenodigd om 'opdrachten' te geven aan de politie. De actie heet 'Rent a cop'.

Het 'inhuren van een agent' leverde maar liefst 200 reacties op. "Vanuit Waddinxveen bijna net zoveel (circa 100) als vanuit Zuidplas", weet Samantha Cornege. Samen met teamchef Peter Wijnen coördineert zij de actie. In den lande is een dergelijke actie al vaker op touw gezet, maar voor het politieteam Waddinxveen/Zuidplas was dit voor het eerst.

En zeker niet voor het laatst. Cornege: "Ik denk alleen door het aantal reacties van inwoners dat we dit project nu al geslaagd kunnen noemen. Op 5 oktober doen we het nog een keer, dan gebruiken we er een middag/avonddienst voor."

Op 28 maart ging het om 'opdrachten' tijdens de dagdienst van 7.45 uur tot 16.30 uur. "En dus is deze dag veelal gericht op zaken die met het verkeer hebben te maken. We hebben eerst alle klachten bekeken en gebundeld en een lijst gemaakt met locaties waar we, op aangeven van de burger dus, gaan controleren."

Die locaties waren bij de politie toch zeker al bekend? Peter Wijnen schudt 'nee' met zijn hoofd. "Sommige locaties wel, maar niet allemaal. Dat is ook de kracht van dit project, dat inwoners zelf aandragen wat zij mis vinden in hun wijk of buurt. Zo blijkt uit alle reacties dat veel mensen zich bijvoorbeeld ergeren aan te hard rijden in 30-kilometerzones (vaak door de bewoners zelf) of aan scooters die op het fietspad rijden of aan automobilisten die geen voorrang geven aan voetgangers op het zebrapad. Het heeft natuurlijk ook alles te maken met objectieve en subjectieve waarneming. Objectief zijn de cijfers waar de politie veelal mee werkt (op locaties waar bijvoorbeeld regelmatig verkeersslachtoffers zijn te betreuren, wordt vaker gecontroleerd), maar dat zegt niets over de ergernis in een buurt over bijvoorbeeld hardrijders in de wijk of foutparkeerders."
Aan de inzenders van de 'klussen' wordt teruggekoppeld wat het resultaat is en tevens zal tijdens het reguliere werk van de politie vaker gecontroleerd gaan worden op de aangegeven locaties. Voor een deel gaat het ook om de zichtbaarheid van de politie. Daaraan is deze donderdag in elk geval geen gebrek. Op veel locaties staan minstens twee agenten en soms ook nog twee boa's. Op de Burgemeester Klinkhamerweg in Zevenhuizen roept dat vragen op bij omwonenden. Na het zien van het laserapparaat waarmee de politie de snelheid controleert en uitleg aan buurtbewoners wordt gegeven over de actie, stemt het in de meeste gevallen tot tevreden gezichten. "Mooi dat hier ook eens naar gekeken wordt", zegt een passant.

Op de Dreef in Waddinxveen schijnen veel mensen zich te ergeren aan automobilisten die geen voorrang geven aan voetgangers op het zebrapad. De dame die met de politie aan de praat is geraakt, zegt hier nooit last van te hebben. "Misschien ligt het aan mijn vriendelijke gezicht", zegt ze gekscherend.

De actie is net aan de gang als in Waddinxveen al één bekeuring is uitgedeeld voor parkeren van een auto op het trottoir bij een basisschool en in Nieuwerkerk al vier; driemaal aan eigenaars van scooters die over het fietspad reden en eenmaal voor het niet kunnen tonen van het rijbewijs. Peter Wijnen merkt direct op dat deze dag niet is gericht om 'zoveel mogelijk bekeuringen bij elkaar te harken'. "Het gaat erom dat we mensen erop wijzen dat anderen zich ergeren aan dit gedrag en dat dit gedrag tevens tot onveilige situaties kan leiden."
Bij de volgende 'Rent a cop' actie zal het accent meer liggen op eventuele overlast van jongeren en drankgebruik in het verkeer, is de verwachting van de politie gezien de dag (zaterdag) en het tijdstip van de dienst die ervoor wordt gereserveerd.

Meer berichten