Logo hartvanwaddinxveen.nl
Foto:

'Vroeger heette iemand Piet Timmerman, nu is 't Feyenoord'

  •   26 keer gelezen

Waddinxveen – Tijdens een bijeenkomst van het Historisch Genootschap Waddinxveen, hield Wim Zondag (oud-Waddinxvener en voormalig hoofd burgerzaken) maandagavond 4 maart een presentatie over de historie en bijzondere voorvallen bij de burgerlijke stand.

Voor een volle zaal in hotel De Unie vertelde Zondag dat er in ruim 200 jaar veel is veranderd. Was er eerst geen enkele regeling voor het vastleggen en registreren van namen van personen (alleen kerken en beheerders van begraafplaatsen hielden dat bij), in 1811 werd onder Napoleon de burgerlijke stand ingevoerd, als taak van de overheid. Sinds die tijd is er veel veranderd. Werd een huwelijksaankondiging eerst hardop op het bordes van het gemeentehuis uitgesproken, later werd die gepubliceerd in kastjes aan de gevel. Tot 1987 werd dit altijd vermeld, inclusief alle vorige huwelijken en echtscheidingen. Door de wet op de privacy is dit inmiddels verboden. Vroeger moest iedereen zich aanmelden met een achternaam. Veel namen waren gerelateerd aan het beroep (Smit, Timmerman) of aan de woonomgeving (Van Amersfoort). Maar ook werden er spontaan soms gekke namen genoemd. "Wat bijvoorbeeld de heer Poepjes vlak voor zijn melding had gedaan, laat zich raden", vertelt Wim Zondag. Ook zijn eigen achternaam leidde en leidt soms tot verwarring. Vooral als hij een tafelreservering wil doorgeven voor de zaterdag. Dan gebruikt hij vaak de meisjesnaam van zijn echtgenote. Zondag heeft in de loop der jaren veel bijzondere situaties meegemaakt bij de burgerlijke stand. Zo was Nelly den Dikke getrouwd met Bastiaan de Dunne en werd haar oma Dikke Buyk genoemd, omdat ze was getrouwd met Piet Buyk. Een naamsverandering is niet eenvoudig. Maar als men een bespottelijke of onwelvoeglijke naam heeft, kan met kleine aanpassingen de naam worden veranderd. Zo is de naam van architect Rothuizen veranderd in Rotshuizen en werd in Waddinxveen veel gespeculeerd over dierenarts Slager. Tegenwoordig is vrijwel alles mogelijk. Mensen die hun kind Feyenoord noemen of namen als Chardonnay. Op www.wiewaswie.nl kan iedereen de gegevens van de burgerlijke stand van 1811-1900 inzien.

Meer berichten