Logo hartvanwaddinxveen.nl
Het grootste winkelcentrum van Waddinxveen is het Gouweplein.
Het grootste winkelcentrum van Waddinxveen is het Gouweplein.

Raad blaast 'mislukte visie' nieuw leven in

  •   84 keer gelezen

Waddinxveen – Een raadsbreed gesteunde motie in de raadsvergadering van vorige week moet inspiratie geven voor het sleutelen aan een eerder plan voor de winkelstructuur in Waddinxveen: de detailhandelsstructuurvisie.

In september vorig jaar werd een conceptplan van het college door de gemeenteraad als onvoldoende beschouwd. De afhandeling daarvan verdiende geen schoonheidsprijs. In de raad waren gemengde gevoelens over de uitkomst. Voor Halvard Jan Hettema, initiatiefnemer namens PvdA/GroenLinks, was dat reden om op verkenning te gaan. Die verkenning leidde tot een oproep van alle zes de partijen aan het college om opnieuw de detailhandelsstructuurvisie onder de loep te nemen. Het eerdere plan bevat volgens Hettema voldoende ingrediënten die, met een aantal extra tussenstappen, uiteindelijk kunnen leiden tot een verbeterde versie van het plan. Zo wordt het college bijvoorbeeld gevraagd nadrukkelijker aandacht te besteden aan alternatieve mogelijkheden voor invulling van de bestaande kleinere winkelkernen, waarbij ook andere functies dan detailhandel worden meegenomen. De motie van de zes partijen roept het college ook op om het 'oude' plan te ontdoen van tekstuele uitspraken die een bepaalde waarde toedichten aan bestaande situaties. (Erik van Leeuwen)

Meer berichten