Logo hartvanwaddinxveen.nl
Kruidenrijke graslanden en bermen helpen om de achteruitgang van wilde bijen en andere insecten om te buigen naar groei.
Kruidenrijke graslanden en bermen helpen om de achteruitgang van wilde bijen en andere insecten om te buigen naar groei.

Provincie gaat vergroenen

  •   47 keer gelezen

Regio - De provincie Zuid-Holland krijgt meer groen in en om de stad, zo hebben Provinciale Staten besloten. Met groene daken, gevels, schoolpleinen en bedrijventerreinen in dorpen en steden moet de bebouwde omgeving een thuis worden voor meer planten en dieren.

Zuid-Holland heeft al de grootste bewoningsdichtheid van alle provincies en het inwoneraantal groeit nog steeds. Om iedereen huisvesting te bieden, komen er in zes jaar tijd 100.000 woningen bij en tussen 2025 en 2040 nog eens 140.000. Klimaatverandering, bodemdaling en de energietransitie vereisen een andere manier van omgaan met het landschap. Door bouwen, vergroenen en het verhogen van de waterstand te combineren, wil de provincie verschillende problemen tegelijk oplossen. Investeren in meer waterrijke natuur moet bijdragen aan het vestigingsklimaat, de volksgezondheid en het herstel van de biodiversiteit. Ook bindt Zuid-Holland de strijd aan met giftige stoffen in het oppervlaktewater, onder andere als gevolg van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Overvloedige hoeveelheden stikstof, uit bijvoorbeeld mest, worden uit het milieu verbannen. De provincie gaat extra 'bijenlandschappen' creëren en ook het verschraalde bodemleven als gevolg van tientallen jaren intensieve akkerbouw wordt aangepakt. De verbinding van stad en platteland wordt verbeterd. 'Groenblauwe' entrees maken het eenvoudiger en aantrekkelijker voor stedelingen om het groen op te zoeken. Landbouwbedrijven krijgen meer taken op het terrein van natuurontwikkeling, energieproductie en recreatie.

Meer berichten