Logo hartvanwaddinxveen.nl
Warmtehub aan de Brielselaan in Rotterdam. De installatie vangt pieken en dalen op in de warmtedistributie. (Foto: Provincie Zuid-Holland)
Warmtehub aan de Brielselaan in Rotterdam. De installatie vangt pieken en dalen op in de warmtedistributie. (Foto: Provincie Zuid-Holland)

Alternatieve warmtevoorziening stapje dichterbij

  •   71 keer gelezen

Regio - De gemeenteraad van Rotterdam heeft donderdagavond 7 februari in ruime meerderheid ingestemd met een bestuursovereenkomst met de provincie Zuid-Holland waarin investeringen in warmtelevering vanuit de Rotterdamse haven naar Leiden zijn vastgelegd.

Vorige week gingen Provinciale Staten al akkoord met deze afspraken. De komst van een warmtenet naar Leiden is hiermee een stap dichterbij gekomen. Benutting van restwarmte uit de Rotterdamse haven helpt om de uitstoot van CO2 terug te dringen en is cruciaal om de afhankelijkheid van Gronings aardgas te verminderen.

De bestuursovereenkomst regelt investeringen in de Leiding over Oost. De overheid houdt zeggenschap over de aan te leggen infrastructuur.

Gekozen wordt voor een systeem dat op termijn door verschillende bronnen gevoed zal worden, al zullen bestaande leveringscontracten worden gerespecteerd en legt de diameter van de pijp beperkingen op.

Miljoenen euro's
De gemeente Rotterdam stelt 118 miljoen euro aan het Warmtebedrijf Rotterdam beschikbaar, waarmee onder meer de Leiding over Oost kan worden gerealiseerd. De provincie stort 137,5 miljoen euro in het Warmte Participatie Fonds, eveneens bestemd om onder meer de Leiding over Oost mogelijk te maken.

Het tracé van de Leiding over Oost loopt vanaf Rotterdam-Zuid, gaat daarna recht naar het noorden en passeert Zoetermeer aan de oostkant. De nieuwe leiding biedt de mogelijkheid om bedrijven en woningen langs het tracé aan te sluiten, waaronder de brouwerij van Heineken. De nieuwe leiding eindigt in Leiden. In Leiden ligt al een warmtenet die op dit moment gevoed wordt met warmte uit een gasgestookte elektriciteitscentrale midden in het centrum. Op dit warmtenet zijn nu circa 13.000 woningen aangesloten.

De provincie heeft de ambitie om heel Zuid-Holland te voorzien van gekoppelde warmtenetten. De industrie in de Rotterdamse haven blaast nu jaarlijks meer warmte de lucht in dan alle huizen en kassen in Zuid-Holland in dezelfde periode verbruiken. Dat is zonde van de aanwezige restwarmte. Bovendien heeft Rotterdam de uitdaging om energie zowel schoon, betaalbaar als voor iedereen toegankelijk te maken. De verwachting is dat de Rotterdamse industrie ook in de toekomst, als fossiele bronnen zijn afgebouwd, restwarmte blijft produceren. Het is de bedoeling om warmtenetten in de toekomst behalve met restwarmte ook met aardwarmte te voeden.

Han Weber, gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland: 'Dit is een belangrijke mijlpaal voor de energietransitie in Zuid-Holland. Alles wat je bespaart hoef je ook niet op te wekken. Het is onzin om twee gasvlammen te laten branden als het ook met één kan. En dit is nog maar het begin."

Het definitief investeringsbesluit voor de Leiding over Oost wordt later dit jaar genomen door het Warmte Participatie Fonds, een investeringsfonds van de provincie, het Warmtebedrijf Rotterdam en haar aandeelhouders.

Meer berichten