Afbeelding
ingezonden

Biomassacentrales Zesde Tochtweg

Algemeen

Op 15 januari vond een gesprek plaats tussen een delegatie van verontruste inwoners (waaronder ondergetekende), vertegenwoordigers van de gemeente, de betreffende ondernemers en de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) over de geplande biomassacentrales aan de Zesde Tochtweg. Uit de discussie bleek duidelijk dat de gemeente zich onverminderd blijft inzetten voor de realisatie van de beide bmc's op steenworp afstand van de bebouwde kom van Waddinxveen. Op mijn vraag waarom juist voor deze locatie is gekozen, kreeg ik het antwoord dat bedrijfseconomische overwegingen de doorslag hebben gegeven. De ligging en omvang van de bewuste locatie aan de Zesde Tochtweg was volgens zeggen onvoldoende interessant om daar kassen te realiseren, reden om hier maar de bmc's te plannen. Mijn suggestie om alsnog een locatie nabij de A12 in overweging te nemen - er is immers nog geen warmtenet gerealiseerd - werd met gelijksoortige argumenten van tafel geveegd. Verder bleek uit de discussie dat destijds slechts globaal onderzoek is gedaan naar alternatieve, emissievrije vormen van energiewinning.
Tevens kan het de gemeente worden aangerekend, dat zij tijdens het sinds circa 2014 lopende voortraject, heeft verzuimd om haar inwoners transparant en adequaat over de plannen te informeren. In heimelijke stilte heeft zij, samen met projectontwikkelaar Wayland en Beijerinck b.v. de planvorming voorbereid. Pas medio 2018 werd er duidelijk over gecommuniceerd. Wanneer de gemeente vanaf het begin transparant over haar plannen was geweest, waren de rapen al veel eerder gaar geweest en hadden de plannen rond de bmc's het hoogstwaarschijnlijk niet gehaald.
Hieruit blijkt dat de gemeente vooral oog heeft voor bedrijfsbelangen (er kunnen aanzienlijke subsidies door de ondernemers worden binnengehaald) en dat haar inwoners op de tweede plaats komen! Al met al een onverteerbare gang van zaken. Hopelijk kunnen de massaal ingediende bezwaarschriften deze onverkwikkelijke situatie nog keren en wordt zo voorkomen dat we straks met de bmc's in onze voortuin moeten leven.
En als onverhoopt ook dit niet lukt, moeten we misschien onze gele hesjes maar tevoorschijn halen, wellicht dat dit de partijen nog op andere gedachten kan brengen.

J.W. van der Meer