In september 2018 gaven inwoners blijk van hun ongerustheid over de komst van biomassacentrales. (foto:archief HvH)
In september 2018 gaven inwoners blijk van hun ongerustheid over de komst van biomassacentrales. (foto:archief HvH) Foto: Picasa

Onderzoek door Tauw naar luchtkwaliteit Waddinxveen

Algemeen 266 keer gelezen

Waddinxveen - Om ongeruste inwoners van Waddinxveen tegemoet te komen en de ingediende motie door de raad uit te voeren, wordt binnenkort een luchtkwaliteitsonderzoek in Waddinxveen gestart. Door het college van burgemeester en wethouders is het advies- en ingenieursbureau Tauw in de arm genomen om het onderzoek uit te voeren.

Op het onderzoek is aangedrongen nadat vergunningen door de gemeente zijn afgegeven voor de bouw van biomassacentrales in Waddinxveen. Gecombineerd met de toekomstige aanleg van enkele wegen en de mogelijke komst van een grotere kippenfarm (dit plan lijkt inmiddels van de baan), groeide de onrust over de luchtkwaliteit onder de bevolking in Waddinxveen.
Volgens wethouder Gezina Atzema is het de bedoeling dat het luchtkwaliteitsonderzoek zo breed mogelijk wordt opgezet. "Alles wordt daarin meegenomen, de toekomstige biomassacentrales, intensieve veehouderijen, geplande verkeersontwikkelingen etcetera."

Aangezien de biomassacentrales en dergelijke er nog niet staan, gaat het om een theoretisch onderzoek. Wethouder Atzema wil nog niet vooruitlopen op de mogelijke uitkomst van het onderzoek en gaat derhalve ook niet in op de vraag of de inmiddels verleende vergunningen voor de biomassacentrales nog terug te draaien zijn.

De wethouder hoopt dat voor de zomer het onderzoek is afgerond en er al veel meer bekend is. Tegen die tijd zal ook wel wat meer bekend zijn over de fijnstofmetingen van het RIVM. Die metingen zouden al zijn verricht, maar de meters bleken onbetrouwbaar. Inmiddels zijn de meters aangepast en wordt er in Bodegraven al mee gewerkt. Atzema verwacht dat de meters binnenkort ook in Waddinxveen worden ingezet. Op dinsdag 15 januari zal het aangekondigde luchtkwaliteitsonderzoek met verschillende belanghebbenden besproken worden zoals de ODMH (omgevingsdienst Midden Holland), Duurzaam Waddinxveen en bewoners.