Logo hartvanwaddinxveen.nl

Vijfde windturbine komt er niet

  •   187 keer gelezen

Waddinxveen - De plaatsing van een vijfde windmolen in lijn met de vier windturbines die al langs de A12 staan, komt er niet wat het college van burgemeester en wethouders van Waddinveen betreft. De windmolen zou ruimtelijk en economisch niet haalbaar zijn.

Voor de realisatie van een vijfde windturbine is wijziging van het huidige bestemmingsplan noodzakelijk. Op verzoek van de provincie is de gemeente al gestart met de voorbereiding van de planologische procedure. Uit onderzoek is inmiddels echter gebleken dat het plan niet haalbaar is. Om toch voortgang te houden in de realisering van de eigen gemeentelijke en provinciale duurzaamheidsambities zullen andere mogelijkheden en locaties voor windenergie binnen de gemeentegrenzen van Waddinxveen worden onderzocht.

Volgens wethouder Gezina Atzema heeft de eigenaar van de huidige windturbines (Pure Energie) ook nog eens het plan om het huidige aantal van vier terug te brengen naar drie windturbines die hoger zullen zijn. "Hoger betekent ook langere wieken en daarvoor is weer meer ruimte nodig en dus passen er geen vier meer naast elkaar, maar drie", legt de wethouder uit. Het wordt nog onderzocht of dit plan is toegestaan. Uit een eerste verkenning blijkt dat vliegveld Rotterdam voor hoogtebeperkingen van bouwwerken zorgt.

Uit haalbaarheidsonderzoek van de ODMH (de omgevingsdienst voor Midden-Holland) en Solidwinds naar de vijfde windmolen, blijkt dat de extra belasting door met name geluid en in mindere mate slagschaduw dusdanig is, dat deze windturbine af en toe stilgezet moet kunnen worden. Bewoners aan de Zuidelijke Dwarsweg en de toekomstige bewoners van het zuidelijk deel van Park Triangel krijgen anders echt te maken met een verslechterd woon- en leefklimaat.
Wanneer de windturbine af en toe op minder vermogen zou draaien of stilgezet wordt, is er sprake van productieverlies en is het plan ook economisch niet meer aantrekkelijk. En dus ziet het college er vanaf.

Meer berichten