Afbeelding
ingezonden

Geacht college en raadsleden,

Algemeen

De sint is nog van de oude stempel,
dus hij heeft niet zo'n hoge drempel
om mensen op iets aan te spreken
als zij niet goed hebben gekeken
naar wat stukken en processen
waar men burgers mee gaat flessen.
Om bedrijven naar de ogen te kijken
en voor valse beloftes bezwijken,
ongehinderd door kennis van zaken
zich van alles wijs laten maken.
Denkend misschien goed te doen
want het draait vast om de poen?!
De sint zou u willen vragen
toch verantwoording te dragen
voor gezondheid van uw mensen.
Dat is wat zij zó graag wensen.
Laat nu eens uw geweten spreken!
Geef toe dat er is afgeweken
van zoals het eigenlijk hoorde
en het toch wel wat ontspoorde.
Keer nu terug met rasse schreden
op uw fouten uit 't verleden.
Beloof sint en uw dorpsgenoten
dat het klaar is met dat kloten.
En u voortaan braaf zult zijn
in uw hele bestuursdomein.

Een verwachtingsvolle Sint Nicolaas (alias Mariëtte Coppens)