Logo hartvanwaddinxveen.nl

Gemeente Waddinxveen wil 'samen beter beleid maken'

  •   62 keer gelezen

Waddinxveen – De gemeente Waddinxveen moet beter communiceren en inwoners vertellen wat ze van de gemeente kunnen verwachten. Dat bleek uit een verdiepingssessie die vorige week werd gehouden rondom burgerparticipatie.

Door David Zandbergen

De behandelde thema's werden besproken aan de hand van de resultaten van een enquête die in oktober is gehouden. En dat was niet altijd eenvoudig. Want wat doe je als je meer sociale binding in een wijk wilt creëren, terwijl de meerderheid van de inwoners niet op meer buurtactiviteiten zitten te wachten?

Ongeveer veertig geïnteresseerden dachten over dit soort vragen na. De antwoorden werden besproken met de wethouder die over samenlevingsparticipatie gaat: Kirsten Schippers. Zij consulteerde de inwoners om zo 'samen beter beleid te maken'.

De aanwezigen droegen allerhande ideeën en oplossingen aan, maar er was ook wel enige scepsis onder hen. "Ik kom eigenlijk nooit meer op dit soort avonden", reageerde Gea Stomphorst terwijl haar groepje zich boog over een groot vel papier met uitgeschreven ideeën er op. "Ik hoop op meer concrete ideeën, maar ik betwijfel of die uitgevoerd gaan worden. Waarom ik hier dan toch ben? Ik wil niet langs de zijlijn staan en roepen dat alles beter kan."

Die mening was ook Sjaak Loef toebedeeld: "We maken nu allerlei plannen, die vervolgens worden afgeschoten", was zijn boodschap richting de wethouder. "Er worden informatieavonden gehouden, terwijl negentig procent van de besluiten al is gemaakt."

Dit was volgens de wethouder één van de zaken waarmee de gemeente mee aan de slag moet. "We moeten beter communiceren over wat inwoners kunnen verwachten op basis van hun eigen inspraak. Verwachtingsmanagement dus."

Ongeveer drie procent van de Waddinxveense bevolking heeft vorige maand deelgenomen aan de enquête. "Ik sprak er met wethouders uit andere gemeenten over, en die waren jaloers op dit percentage", zei Schippers. Toch heerst er bij de aanwezigen wel twijfel over de representativiteit van de enquête: zo werd opgemerkt dat er weinig jeugd bij de avond aanwezig was, terwijl een aantal ideeën juist over de jeugd ging. Schippers reageerde: "We staan nu pas aan het begin van het participatieproject."

Ze was na afloop tevreden over de avond: "Ik heb veel goede ideeën gehoord." De resultaten worden verwerkt en kunnen voor de zomer worden omgezet in een leidraad voor wijkgericht werken. "Dat is snel voor ons doen." Deze leidraad wordt nog voor de zomer van 2019 met de gemeenteraad besproken.

De bijeenkomst heeft in elk geval wat scepsis bij Stomphorst kunnen wegnemen. "Ik heb wel een paar leuke dingen gehoord. Ik heb goede hoop dat de boodschap is aangekomen." Ook Loef zei een college te zien dat naar de burger wil luisteren: "Ik heb meer hoop dan vroeger."

Op de gemeentelijke website zijn de resultaten te vinden van de enquête die in oktober is gehouden, onder het kopje bestuur, gemeentepagina Hart van Holland/themapagina's.

Meer berichten